Inkoop van boeken, nalatenschappen, verzamelingen en bibliotheken

Thuis gehaald, contant betaald


Natuurlijk zijn wij altijd geïnteresseerd in aankoop van boeken ( en bijzondere schoolplaten ).

Voor wat betreft de boeken gaat onze belangstelling vooral uit naar bibliotheken of nalatenschappen. Bij een overlijden blijven vaak de boeken in grote aantallen over. De erfgenamen hebben er natuurlijk al uit gehaald wat van persoonlijk belang is. Sentiment en al hetgeen dat past bij de eigen interesse.

Op dat moment zijn wij in staat het geheel dat overblijft aan boeken en papier van u tegen een redelijke prijs over te nemen. Voor ons is het dan vooral van belang dat er niet al andere handelaren bij geweest zijn die de krenten er uit gevist hebben. Want dan is het meestal voor ons niet meer belangrijk genoeg. Houdt hier svp rekening mee als u ons benadert.

Indien het gehele huis leeggeruimd moet worden ( bezemschoon ) dan kunnen wij u vaak iemand aan raden die dit op korte termijn kan doen. Dit is sterk afhankelijk van de woonplaats en de omvang van de inboedel.

Als het om een grotere nalatenschap van boeken gaat of om een bibliotheek van waarde dan komen wij graag langs om u een prijsvoorstel te doen. Thematische bibliotheken of verzamelingen worden door ons anders bekeken dan een collectie romans of literatuur.

Indien mogelijk dan is het aan te raden de boeken zoveel mogelijk in de kasten te laten staan. Dit vergemakkelijkt het bekijken en het inschatten. Boeken in dozen moeten anders telkens eerst uitgepakt worden.

Afstand hoeft geen bezwaar te zijn mits het volume of de waarde in verhouding staat tot de inspanning en de tijd.

Indien u naar Bredevoort komt en vooraf de boekenkast opruimt? Ook dan zijn wij geïnteresseerd alleen houdt er dan rekening mee dat hetgeen u uitselecteert uit uw eigen kast vaak ook hetzelfde is dat andere mensen ook uitsorteren. De waarde valt dan vaak dus tegen omdat het aanbod hiervan erg groot is. Maar vaak kunnen wij het nog wel op de kraam leggen of in onze kast plaatsen zodat mogelijk iemand er blij mee gemaakt kan worden en het niet direct oud papier wordt. Door onze ervaring kunnen wij dit snel en goed beoordelen.

Bel 0543-452320 voor persoonlijk contact als u iets wilt aanbieden. Of stuur een email aan schoolplaten@de-kantlijn.com.

Doordat wij ook veel handelen in folders, brochures, knipsels, ansichtkaarten en foto's raden wij u aan om NIET van papier weg te doen als u ons toch langs wilt laten komen. Het kan mogelijk van interesse zijn of van waarde voor een verzamelaar.

Toelichting over hoe wij onze verkoop organiseren om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk boeken een goede bestemming krijgen.

Op ervaring selecteren wij uit een inkoop al hetgeen waarvan wij inschatten dat het op internet weinig aangeboden wordt. Deze selectie wordt dan verwerkt en beschreven en er wordt gekeken of het prijstechnisch zinvol is om het toe te voegen aan onze internet voorraad.

Hetgeen wij niet selecteren voor internet wordt gedurende de zomermaanden bij ons voor de winkel te koop aangeboden voor de eenheidsprijs van 2 euro per boek. Omdat Bredevoort in deze maanden overspoeld wordt door toeristen vinden veel boeken dan een nieuwe eigenaar. Dit alles op basis van vertrouwen. Het is ZELFBEDIENING. Betaling in de brievenbus of door overschrijven.

Kramen worden met regelmaat ververst. Natuurlijk worden er dan boeken bij het oud papier gedaan. Maar blijkbaar was hier geheel geen interesse voor. Het oud papier geven wij weg aan een inzamelaar die hier een hondentraining mee in stand houdt.